Przemyśl

OTWARCIE PIŁKARSKICH PRZEDSZ...

Przemyś(L) przy Ł3

2017-06-14

MULTIMEDIA
MIEJSCE TRENINGÓW
Zasięg Legia Soccer Schools

Liczba zawodników: 4 310

Liczba lokalizacji: 102

Liczba drużyn: 322

Legia Soccer Schools na YouTube