26 maja 2024 - Uroczysty tre... Zapisz się na Uroczysty Tren... Legia Soccer Schools: dziesi...

FAQ: Szkoły Bramkarzy

Wszystko o Szkołach Bramkarzy Legii Warszawa (FAQ).

FAQ: Szkoły bramkarzy
Wszystko o Szkołach Bramkarzy Legii Warszawa (FAQ).

1. Czym są Szkoły Bramkarzy  Legii Warszawa?
Szkoły Bramkarzy Legii Warszawa mają na celu doskonalenie indywidualnych umiejętności bramkarskich dziecka. Dzięki małym grupom, różnym stopniu trudności oraz zbliżonym środkom treningowym do tych jakie spotykają w trakcie meczów, dzieci szybko przyswajają nową wiedzę, którą będą mogły wykorzystać podczas treningów oraz zawodów piłkarskich.

2. Gdzie odbywać będą się zajęcia Szkół Bramkarzy Legii Warszawa?
Harmonogram zajęć - kliknij.

3. Dla kogo skierowany jest projekt?
W zajęciach mogą brać udział chłopcy i dziewczynki w wieku od 7 do 14 lat.

4. Czy planowane jest powstanie kolejnych ośrodków?
Tak. W kolejnych etapach chcielibyśmy mieć swoje placówki także w innych lokalizacjach. Aktualna lista lokalizacji: kliknij.

5. Czego mają uczyć Szkoły Bramkarzy Legii Warszawa?
Przede wszystkim, treningi mają na celu udoskonalenie umiejętności techniki bramkarskiej. W trakcie trwania zajęć zależy nam na tym aby uczuć dzieci prawidłowych postaw i zachowań w grupie. Każde ćwiczenie charakteryzuje się różnym stopniem trudności, a ciągła rywalizacja pomiędzy dziećmi wpływa na ich motywację oraz pracowitość na treningu.

6. Często spotkałem się z zarzutem, że „Legia nie szkoli, Legia selekcjonuje”. Dlaczego  powinienem wybrać właśnie Legię, a nie konkurencję?
W Szkołach Bramkarzy nie przeprowadzamy selekcji. W procesie rekrutacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Jakie są koszty związane z zapisaniem dziecka do Szkół Techniki Legii Warszawa?
Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 169 złotych, oraz opłata wpisowa 169 zł (w jej ramach zawodnik otrzymuje profesjonalną bluzę bramkarską oraz zaproszenie na mecz dla siebie i opiekuna).

8. Czy mojemu dziecku, biorącemu udział w innych projektach Legia Soccer Schools, przysługuje zniżka w Szkołach Bramkarzy?
Tak. Dzieciom zarejestrowanym w projektach: Przedszkoli Legia Soccer Schools oraz Szkołach Legia Soccer Schools przysługuje zniżka w wysokości 30 zł

9. Jak często będą odbywać się zajęcia?
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Harmonogram zajęć - kliknij.

10. Czy moje dziecko musi trenować w stroju Legii Warszawa.
Tak. Uczestnicy projektu trenują w bluzach bramkarskich, które otrzymali w ramach opłaty wpisowej. Pozostała część garderoby we własnym zakresie.

11. Gdzie mogę dokonać zakupu oficjalnego sprzętu treningowego?
Opiekun może dokonać zakupu oficjalnego sprzętu treningowego dla uczestnika, po zalogowaniu się w panelu rodzica na stronie http://panel.legiasoccerschools.pl gdzie loginem jest Państwa adres mailowy. Więcej o sklepie: tutaj.

12. Jakie są dostępne rozmiary strojów dla dzieci, które będą uczęszczać do Szkół Bramkarzy?
Dostępne rozmiary to: 116, 128, 140, 152, 164, M, L.

13. Kto będzie prowadził zajęcia, w których udział będzie brało moje dziecko?
Wszystkie treningi prowadzą wykwalifikowani trenerzy Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa.

14. Czy mogę zapisać dziecko do Szkół Bramkarzy w dowolnym momencie?
Tak, nabór trwa cały rok i jest prowadzony poprzez stronę internetową http://www.legiasoccerschools.pl/zacznijTreningi

15. W jaki sposób mogę dokonywać opłat za zajęcia, w których uczestniczy moje dziecko?
Przelewem bankowym na indywidualny numer konta bankowego jakie jest nadawane podczas procesu rejestracji jakie dokonujecie Państwo w Panelu Opiekuna http://panel.legiasoccerschools.pl/.

16. Czy mogę zapisać do projektu więcej niż jedno dziecko?
Tak, oczywiście.

17. Co się dzieje z dzieckiem, które w trakcie trwania danego sezonu ukończy trzynaście lat?
Taki uczestnik dalej bierze udział w zajęciach do zakończenia sezonu (koniec czerwca danego roku).

18. Czy istnieje możliwość zawieszenia zajęć?
Tak, Opiekun może złożyć u Organizatora uzasadniony wniosek o zawieszenie udziału Uczestnika w Zajęciach, wysyłając taki wniosek pocztą elektroniczną na adres: kontakt@legiasoccerschools.pl. Zawieszenie Uczestnika trwa maksymalnie jeden pełny miesiąc kalendarzowy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono chęć zawieszenia. Z prawa zawieszenia Opiekun prawny może skorzystać wyłączenie raz w okresie roku. W okresie tym Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miesięcznej w wysokości 50% kwoty standardowego abonamentu za miesiąc zajęć.

19. Kiedy można zrezygnować z zajęć?
Opiekunowi prawnemu uczestnika zajęć przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa dziecka w zajęciach, pod warunkiem zachowania jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia i złożenia oświadczenia. W przypadku rezygnacji konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa dziecka w zajęciach bezpośrednio w biurze Organizatora, w budynku stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie lub poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: kontakt@LegiaSoccerSchools.pl. Zrezygnować można w dowolnym momencie czasu trwania zajęć.

20. W jakich miesiącach odbywają się zajęcia?
Sezon trwa przez cały rok, z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.

21. Czy istnieje możliwość przyjścia na zajęcia próbne przed zapisaniem się?
Nie. Aby uczestniczyć w zajęciach należy zapisać się na stronie www.legiasoccerschools.pl, dokonać opłaty wpisowej oraz miesięcznej.

22. W jakie dni i godziny można skontaktować się z Klubem w sprawach dotyczących Szkół Techniki?
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

23. Kiedy i gdzie dokładnie odbywają się zajęcia?
Kalendarz zajęć ustalany jest dla każdego ośrodka oddzielnie i jest dostępny na stronie www.legiasoccerschools.pl oraz w Panelu Opiekuna po zalogowaniu.

24. Jeżeli dni lub godziny treningów ulegną zmianie lub zostaną odwołane, to gdzie będzie można znaleźć informacje na ten temat?
Będziemy kontaktować się indywidualnie z każdym z uczestników za pośrednictwem sms lub/oraz wiadomości email.

25. Kiedy zapada decyzja o odwołanych zajęciach np. z powodu złych warunków atmosferycznych?
Zaraz przed zajęciami. Nie odwołujemy zajęć dopóki nie sprawdzimy warunków bezpośrednio na boisku.

26. Czy zajęcia odbywają się również zimą?
Tak, oczywiście.

27. Czym skutkuje nieobecność na zajęciach?
Uczestnik nie skorzysta z zajęć.

28. Czy nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwiać?
Nie, nie ma takiej potrzeby.

29. Czy podczas miesięcznego okresu wypowiedzenia dziecko nadal może uczestniczyć w zajęciach?
Tak, podczas okresu wypowiedzenia dziecko może w pełni korzystać z zajęć i aktywności prowadzonych w ramach projektu Legia Soccer Schools.

30. Czy po okresie przerwy wakacyjnej dzieci uczestniczące w programie muszą się zapisywać na nowy sezon, czy zostają automatycznie przepisane na kolejny?
Nie, są automatycznie przepisywane na kolejny sezon.

31. Jeżeli po przerwie wakacyjnej dziecko nie będzie dalej brało udziału w zajęciach, należy o tym poinformować Organizatora?
Tak, zgodnie z regulaminem należy poinformować Organizatora o rezygnacji z zajęć. Pisemną rezygnację składamy w biurze Organizatora lub wysyłamy drogą mailową na adres kontakt@legiasoccerschools.pl.

32. Jak liczne są grupy treningowe?
Grupy treningowe będą liczyć 8 dzieci w drużynie.

33. Ilu trenerów będzie uczestniczyło w zajęciach?
Do jednej grupy przydzielony jest minimum jeden trener.

34. W jaki sposób dzieci przydzielane są do grup?
Podział dokonywany jest na podstawie roku urodzenia dziecka oraz jego aktualnej formy sportowej.

35. Czy istnieje podział na treningi dla chłopców i dziewczynek?
Nie, trenujemy we wspólnych, koedukacyjnych drużynach. Nie praktykujemy podziałów ze względu na płeć.

36. Kto układa program treningowy zajęć?
Sztab trenerski Legii Warszawa oraz Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa.

37. Czy do uczestnictwa w projekcie są potrzebne dokumenty medyczne dotyczące stanu zdrowia dziecka?
Tak, przed wzięciem przez uczestnika udziału w pierwszych zajęciach należy przekazać koordynatorowi danego ośrodka lub trenerowi, który prowadzi dziecko wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika (do pobrania – tutaj).

38. Czy w przypadku zmian stanu zdrowia dziecka w trakcie sezonu należy o tym informować trenerów?
Opiekunowie prawni Uczestników Zajęć proszeni są o bieżące informowanie Organizatora o wszelkich stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa dziecka w Zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach piłki nożnej.

39. Czy w przypadku choroby dziecka i braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, można je wypisać w trakcie trwania sezonu?
Każdemu Opiekunowi prawnemu Uczestnika Zajęć przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa dziecka w Zajęciach, pod warunkiem zachowania jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia i złożenia oświadczenia. W wyjątkowych przypadkach takich jak nagła choroba dziecka, itp. prosimy o kontakt kontakt@LegiaSoccerSchools.pl.

40. Czy cena obejmuje ubezpieczenia w trakcie zajęć?
Tak, obejmuje ubezpieczenie dziecka NNW.

41. Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Szkół Techniki jeśli nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie?
Pod numerem infolinii – 22 318 20 17 oraz mailowo pod adresem - kontakt@LegiaSoccerSchools.pl.


MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA SOCCER SCHOOLS
Zasięg Legia Soccer Schools

Liczba zawodników: 4 310

Liczba lokalizacji: 102

Liczba drużyn: 322

Legia Soccer Schools na YouTube